Targetiranje i filtracija oglasa

Geografsko ciljanje

Oglašivač može da ograniči svoju kampanju na državu, regiju, grad ili na poštansku oznaku.

Demografsko ciljanje

Sa našom tehnologijom možete ograničiti ciljnu publiku na starost, obrazovanje, pol i jezik.

Filtriranje oglasa u odnosu na uređaj

Sa vašom reklamnom kampanjom možete ciljati po različitim modelima uređaja, čime sami odaberete određeni aparat (tablet, smart phone,...).

Ciljanje oglasa na osnovu vremenskog intervala

Kampanju možete podesiti na takav način, da se prikazuje na određeni dan i u određenom vremenu.

Ciljanje po kategorijama

Možete targetirati na osnovu sadržaja aplikacije ili mobilnog site-a. Kategorije su sledeće: Biz, Zabava, Sport, Kultura, Auto, Putovanja, Ženske,...