Pregled saradnje

DIGITALNA OGLAŠIVAČKA AGENCIJA SMART AD

Sa našim izdavačima gradimo ispravan stav saradnje, jer samo na osnovu toga možemo obezbediti kvalitetan promet na aplikaciji ili mobilnom site-u. Takođe poznajemo razvoj projekata, tako da izdavaču nudimo dodatnu pomoć kod izgradnje aplikacija.

Online oglašavanje dan danas nastoji ka čim većoj vidljivosti samog brenda, zato potencialnim oglašivačima nudimo savete i pomoć oko izgradnje marketinške kampanje. Takođe sa našom tehnologijom i servisom omogućavamo snažnu diferencijaciju u marketinškom svetu.

Oglašavanje – Lokalno – Globalno

Našim partnerima nudimo oglašavanje na Slovenačko-Srpskom tržištu, kao i na tržištu Evropske Unije. Skupa sarađujemo sa nekoliko globalnih mreža, tako da oglašivaču možemo obezbedit specifična tržišta, i shodno tome specifične korisnike ili potencialne koristnike.

Idealna mreža i kvalitetni izbor oglasa

Naša mreža je sastavljena od kvalitetnih mobilnih site-ova i mobilnih aplikacija. Od oglašavanja u našoj mreži je vaš brend bezbedan i obezbeđuje vam kvalitetne usluge i skladno sa tim rezultate. Razumevanje vaših želja po transparentnosti i kontestualni pouzdanosti je za nas na prvom mestu.