Oglašivač

Digitalna oglašivačka agencija Smart AD

Sa našim izdavačima gradimo ispravan stav saradnje, jer samo na osnovu toga možemo obezbediti kvalitetan promet na aplikaciji ili mobilnom sajtu. Takođe poznajemo razvoj projekata, tako da izdavaču nudimo dodatnu pomoć kod izgradnje aplikacija

Onlajn oglašavanje dan danas nastoji ka čim većoj vidljivosti samog brenda, zato potencijalnim oglašivačima nudimo savete i pomoć oko izgradnje marketinške kampanje. Takođe sa našom tehnologijom i servisom omogućavamu snažnu diferencijaciju u marketinškom svetu.

Oglašavanje – Lokalno – Globalno

Našim partnerima nudimo oglašavanje na Slovenačko-Srpskom tržištu, kao i na tržištu Evropske Unije. Skupa sarađujemo sa nekoliko globalnih mreža, tako da oglašivaču možemo obezbedit specifična tržišta, i shodno tome specifične korisnike ili potencijalne koristnike.

Idealna mreža i kvalitetni izbor oglasa

Naša mreža je sastavljena od kvalitetnih mobilnih sajtova i mobilnih aplikacija. Od oglašavanja u našoj mreži je vaš brend bezbedan i zagotavlja vam kvalitetne usluge i skladno sa tim rezultate. Razumevanje vaših želja po transparentnosti i kontestualni pouzdanosti je za nas na prvom mestu.