Smart AD mreža

Kvaliteta Smart AD mreže

Naša mreža je sastavljena od kvalitetnih mobilnih site-ova i mobilnih aplikacijah. Sa oglašavanjem u našoj mreži je vaš produkt potpuno bezbedan i pruža vam kvalitetne usluge.Razumevanje vaših želja po transparentnosti kontestualni pouzdanosti je za nas na prvom mestu.

Više od 60 odsto “saobraćaja” dolazi iz naših SDK-ja ili sa kodama koje su unešene na mobilnu web stranu izdavača. Naši stručnjaci redovno pregledavaju kvalitetu izdavača i njihovih mobilnih aplikacija ili mobilnih site-ova.

Mi takođe koristimo sistem za redovni pregled sajtova i aplikacija u mreži, jer samo tako možemo da garantujemo za kvalitet naše mreže. Izdavače sa veoma niskim ili sa neočekivano visokim CTR/Volume konverzijama pa naši stručnjaci prate veoma detaljno.