Pregled saradnje

Zašto Smart AD

U saradnji sa nama i sa našom mobilnom platformom želimo našim izdavačima omogućiti optimalnu monetizaciju inventara u mobilnim aplikacijama ili mobilnim sajtovima. Na osnovu toga je naša kompanija u saradnji sa nekoliko globalnih i lokalnih mreža razvila platformu koja omogućava izdavaču da efikasno popuni svoj oglasni prostor sa srpskim i stranim oglasima. Kroz platformu na osnovu toga se prikazuju visoko kvalitetni oglasi.

Više zarade – izaberite svoju cenu

Pružamo direktan pristup do različitih globalnih i lokalnih mreža i to samo sa jednim SDK-jem u vašoj aplikaciji.

Sa našom tehnologijom možete da birate sobstvenu cenu. Ako želite da se vaš oglasni prostor prodaje po vašoj ceni i ne po 0,01 CPC smo za vas pripravili funkciju sa kojom možete birati interval vaše cene. Sa ovim pristupom uvek ćete biti u mreži koja će vam obezbediti tu cenu a vaš prostor će biti efektivno zakupljen i iskorišćen.

Transparentnost

Sa našom tehnologijom koja sadrži veliki broj lokalnih i globalnih mreža popunjavamo vaš neprodani oglasni prostor. Uz našu pomoć je vaša aplikacija povezana sa više mreža preko kojih popunjavamo vaš oglasni prostor i samim time obezbedimo odličnu monetizaciju vaše aplikacije ili mobilnog sajta.