Najčešće postavljena pitanja – FAQ

Šta treba da uradim za početak saradnje?

Postupak saradnje je vrlo jednostavan. Javi te nam vašu želju i pružite nam osnovne informacije do linka ka vašoj aplikaciji ili mobilnom sajtu. Proces je detaljnije opisan u upustvu za intergraciju. Čim proverimo da li aplikacija ili mobilni sajt ispunjava uslove saradnje, vam šaljemo obaveštenje sa svim potrebnim instrukcijama i kodama za intergraciju.

Pregled aplikacija obično traje 24 sata nakon dobijanja svih potrebnih informacija.

Kako se dobije isplata?

Transakcija je zavisna od toga dali se ide za pravnu ili fizičnu osobu. Rok za uplatu je 60 dana na kraju meseca, što znači da će te isplatu za mesec mart dobiti izplaćanu najkasnije u mesecu maju.

Koji je minimalni iznos da bi došlo do isplate?

Transakcija iz naše kompanije na vaš račun je moguća u minimalnom iznosu od 50,00 evra . U slučaju da se ne postigne propisana kvota, se isplata jednostavno premešta na sledeći mesec.

Dodatna pitanja?

Za sva dodatna pitanja vas molimo da na pišete na mail: info@smart-ad.rs